Monday, 11 February 2008

За колегите: Упражнявайте базите данни!

Здравейте, на нашата "голяма" Група!

В чекмеджето на нашата обща пощенска кутия (softuerni_07@вие.знаете.къде) днес сложих едно архивче. Целта му е да улесни всички при упражненията по бази данни.
Работата е там, че ни преподават основите на езика SQL чрез MS-SQL сървър. Само инсталацията на това чудовище е около едно CD, да не говорим колко пространство ще заеме на твърдия диск. Е, нужно ли е да използваш балистична ракета за да убиеш комар? (Аналогията не е много добра, защото всъщност езика SQL е по-голямото и значимо нещо отколкото иснтрумента, в който се използва. Но това е друга тема.) Тогава как да си помогнем за упражненията? Как да започнем с изучаването на един от най-лесните, приятни и мощни езици? Тук ще дам три връзки, които предоставят само едно първоначално насочване:
  1. SQLite - проектът. Сайтът на една наистина оригинална и все по-популярна идея.
  2. SQLite в Wikipedia - нещата обяснени малко по-подробно.
  3. SQL в W3Schools - едно много достъпно входно ниво за езика, с реална възможност за изпробване на наученото онлайн.

Що се отнася до файловете в архива:
  1. sqlite3.exe - тази самостоятелна програмка е напълно достатъчна за да си направите и редактирате база данни от командната линия (DOS Prompt). Ако все пак не обичате черния екран с мигащата чертичка, можете да използвате другата програмка
  2. SQLiteSpy.exe - това е графичната обвивка на горната програма - един малък, но достатъчно добър редактор, в който бързо се създават обектите на базата данни и се пишат заявките. Да, така е - всичко става много по-лесно, когато е визуално ориентирано.
  3. SQLiteSpy.db3 и World.db3 - съотвтно пък са две примерни бази от данни. Да, тук базата данни е един единствен файл в *.db3 формат (от 3-та версия на SQLite).

По-простичко трудно би могло да бъде, особено като се има предвид, че SQLite покрива минимум CRUD принципа (какво представлява той можете да разберете отново от Wikipedia) заложен в SQL стандарта. Накратко казано този принцип е свързан с базовите операции, които използваме при работата си с обектите на базата данни:
  • Create - това са операциите свързани със създаване на обекти и записи от данни (CREATE, INSERT).
  • Read или Retrieve се отнася до операциите за извличане на данни (SELECT, JOIN, UNION).
  • Update е свързан с операциите за обновяване на съществуващите данни в базата (ALTER, UPDATE).
  • Delete има отношение към изтриването на обекти и данни (DROP, DELETE).
Тук не е включена само функционалността за възстановяване и конкурентен достъп до данните (чрез COMMIT / ROLLBACK блокове), но това са по-скоро допълнителни екстри на сървърите и се отнасят за групово изпълнение на останалите опреции по извличане и модификации на данни и обекти.
Надявам се, че SQLite ще ви е от полза при изучаването на базите от данни.
Post a Comment